Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası , Kırcalı Sigorta Bursa

Teminatlar Bursa’da ve Tüm Türkiye’de Anlaşmalı hastanelerde geçerli Tamamlayıcı Sağlık sigortası SGK’lı ve 60 yaşın altında olan herkese yapılabilmektedir. Küçük çocuklar ve bebekler de tek başına sigortalanabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sigorta şirketinin belirlemiş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı hastanelerden sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretleri ilgili Genel ve Özel Şartları dâhilinde teminat altına alır.

Yatarak Tedavi Teminatı
Sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben zorunlu olan ve doktorun bu gerekliliği raporunda belirtmesi şartıyla; Dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri karşılanır.

Ayakta Tedavi Teminatı
Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin Doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit doğrultusunda karşılanır.

Ödenmeyen durum ve İstisnalar
- İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
- Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının yürürlükte olması için SGK’lı olma zorunluluğu mevcuttur.
- Poliçede belirtilen teminatlar, yalnızca poliçede ismi yer alan kişi için geçerlidir.
- Acil durumlar da dâhil olmak üzere anlaşmasız kurumlarda yapılacak tedavilere ilişkin giderler teminat kapsamında değerlendirilmez.
- Poliçe kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz.
- Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başvurusu esnasında mevcut olan hastalıklarla ilgili risk analizi yapılmayacağı için poliçe başlangıç tarihinden önce var olan bir şikâyet ve/veya hastalık nedeni ile bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı almış, tedavi görmüş ve/veya tedavi önerilmiş olan her türlü sağlık gideri ile bunlara bağlı komplikasyonlar poliçe teminat kapsamı dışında değerlendirilecektir.
- Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Kırcalı Sigorta Bursa, Tamamlayıcı Sağlık sigortası, SGK, Anlaşmalı Hastane, TSS, Fark Yok, Mapfre Sigorta Tamamlayıcı Sağlık , Güneş Sigorta Tamamlayıcı Sağlık
Detaylı bilgi ve Anlaşmalı Kurumlar; => Mapfre Sigorta Tamamlayıcı Sağlık, Fark yok sağlık sigortası
** Bursa, Anlaşmalı kurumlar
=> Güneş Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
** Bursa , Anlaşmalı kurumlar
=> Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası, Bursa | Foreign Health İnsurance , Bursa
Yabancılar için zorunlu olan Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası,
Yabancı uyruklu sağlık sigortası, Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancılar için Emniyet müdürlüğü tarafından zorunlu tutulmaktadır. Yabancı uyruklu sağlık sigortası yaptırmak için geçici tc numaranızı ve boy, kilo gibi kişisel bilgilerinizi iletmeniz yeterlidir. Poliçeniz adresinize ücretsiz kargo ile gönderilecektir.
API –>